Tag Archives: rechtshulp amsterdam

Arbeidsrecht in Canada

Het arbeidsrecht in Canada is gebaseerd op de beginselen van het contractenrecht die in veel rechtsgebieden gelden, maar bevat ook enkele unieke Canadese concepten. In Canada, evenals in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden, heeft het arbeidsrecht betrekking op de niet-vakbonden en moet het worden onderscheiden van het arbeidsrecht (in Canada gespeld als “arbeid”) dat betrekking heeft op vakbonden. Enkele van de belangrijkste juridische concepten en kwesties in het Canadese arbeidsrecht zijn contractenrecht, onrechtmatig ontslag en redelijke opzegging schade.

Vorming van de arbeidsrelatie

Voordat het fundamentele arbeidsrecht van kracht wordt, moet er een geldig arbeidscontract zijn. Een dergelijke arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk zijn en kan zo eenvoudig of zo ingewikkeld zijn als de omstandigheden vereisen. De werkgever en werknemer-relatie, gecreëerd door een arbeidscontract moet worden onderscheiden van een onafhankelijke contractant relatie die ook gebruikelijk is in Canadese werkplekken.

Onrechtmatig ontslag

Onrechtmatig ontslag is een ander juridisch concept dat van belang is voor het Canadese arbeidsrecht. Onrechtmatig ontslag vindt plaats wanneer een werknemer door een werkgever zonder geldige reden wordt ontslagen. Om als werkgever een reden te hebben om een ​​werknemer in Canada te ontslaan, moet de werknemer op zodanige wijze hebben gehandeld dat hij aantoont dat hij de arbeidsovereenkomst heeft afgewezen en niet langer hieraan gebonden wil zijn. Voorbeelden van dergelijk gedrag zijn oneerlijke acties zoals diefstal van een werkgever, voortdurende afwezigheid op het werk of ernstige insubordinatie jegens een werkgever. Kleinere voorbeelden, zoals slechte prestaties of wangedrag, zijn geen goede reden voor een werkgever om een ​​werknemer om een ​​goede reden te ontslaan.

Redelijke kennisgeving Schade

Redelijke kennisgeving is ook een belangrijk concept in het Canadese arbeidsrecht. Wanneer een werknemer ten onrechte wordt ontslagen uit zijn dienstverband, kan hij aanspraak maken op een redelijke opzeggingsvergoeding van zijn werkgever. Redelijke opzegging schade vertegenwoordigt een periode waarin een werknemer die is ontslagen recht heeft op zijn normale loon en extra’s terwijl hij op zoek is naar een nieuwe baan. 

Om recht te hebben op deze schade, moet de werknemer op zoek zijn naar een nieuwe baan gedurende de redelijke opzegtermijn. De duur van de redelijke opzegtermijn, de tijd gedurende welke de werknemer zijn reguliere salaris ontvangt, is gebaseerd op de leeftijd van de voormalige werknemer, de duur van het dienstverband, de arbeidsmarkt en de aard van het verrichte werk. In Canada kunnen dergelijke redelijke opzegtermijnen zo kort zijn als één week of zo lang als 24 maanden.

Dit zijn een aantal van de concepten die belangrijk zijn voor het Canadese arbeidsrecht, maar die mogelijk niet in andere rechtsgebieden zoals de Verenigde Staten worden aangetroffen. Vanwege deze en andere concepten die uniek zijn voor het Canadese arbeidsrecht, moet een advocaat in het desbetreffende land of worden geraadpleegd.