Tag Archives: juridische hulp

Verbeter uw juridische carrière door specialisatie

In de veranderende wereld van de advocatuur wordt studeren aan een goede universiteit en alleen slagen voor het eindexamen niet voldoende geacht. In de meeste gevallen moeten de praktiserende advocaten specialistische gebieden hebben wanneer zij cliënten vertegenwoordigen in burgerlijke- en strafzaken. Juridische specialisatie heeft een directe, positieve invloed op de competentie van advocaten. De gespecialiseerde advocaten tonen een hoog niveau van vaardigheid in hun praktijkgebied. Op deze manier blijven ze toonaangevend in hun beroep en verbeteren ze de kwaliteit van hun juridische dienstverlening aan het publiek.

Het praktijkgebied en het loopbaantraject van afgestudeerden rechtenstudenten worden vaak bepaald door de eerste baan die ze aannemen. Of het zal zo zijn dat ze tevreden zijn met het rechtsgebied waar ze werken, of ze vinden het niet leuk. Terwijl ze op een rechtenfaculteit zitten, zijn de meeste van hen gericht op het goed presteren en presenteren van hun prestaties om de beste cijfers te scoren. Gedurende die tijd is de enige zorg van de studenten om de studie te halen.

Aangezien formeel juridisch onderwijs verplicht is voordat de kandidaten in de praktijk komen, heeft de Orde van Advocaten verplichte onderwerpen voorgeschreven voor de rechtenstudenten. Deze zullen helpen bij het opbouwen van juridische kennis waarmee ze de vaardigheden kunnen ontwikkelen en verbeteren die nodig zijn om succesvolle advocaten te worden en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Tijdens een studie rechten maken de studenten kennis met vele keuzevakken die in het curriculum worden aangeboden, zodat ze leren over de verschillende rechtsgebieden. De keuzevakken variëren afhankelijk van de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven. De specialistische rechtsgebieden die hen bijzonder interesseren, zullen helpen bij het verkennen van nieuwe en belangrijke ontwikkelingen (in de wet en het rechtsstelsel). Enkele van de meest populaire specialisaties zijn:

  • Handelsrecht of ondernemingsrecht: dit behandelt de rechten en het gedrag van bedrijven en personen die zich bezighouden met handel, merchandising, en verkoop. Het ondernemingsrecht of vennootschapsrecht houdt zich bezig met het adviseren van ondernemingen over hun wettelijke rechten, verplichtingen, voorrechten; het bestuderen van statuten, grondwetten en verordeningen
  • In het burgerlijk recht wordt aandacht besteed aan de privaatrechtelijke rechten van particulieren, zoals het behandelen van schadevergoeding praktijken en schending van contract kwesties, het opstellen van akten, etc. 
  • Strafrecht: omvat het voorbereiden van een zaak voor de verdediging, het onderzoeken en het verhoor voor de rechtbank, enzovoort.
  • Grondwettelijk recht is de geschreven tekst van de fundamentele beginselen en bepalingen van de grondwet waarmee de staat en de centrale overheid het gezag uitoefenen. Dit rechtsstelsel put ook sterk uit de uitspraken van het Hooggerechtshof.
  • Milieuwetgeving gaat over de vaststelling van verdragen, voorschriften en gemeenschappelijke en gebruikelijke wetten ter bescherming van de natuurlijke omgeving tegen de gevolgen van menselijke activiteiten.
  • Intellectual Property (IP) Law behandelt de verwerving en het opleggen van octrooien, handelsmerken en auteursrechten op een geregistreerd idee, product, naam, woord, symbool of zelfs internet domeinnamen. De IP-wetgeving beschermt de intellectuele eigendomsrechten (IPR).