Tag Archives: gratis juridisch advies

Wat te doen bij letselschade?

Een letseladvocaat is bereid om u te helpen bij elk soort ongeval dat u kan overkomt. Als u helaas het slachtoffer wordt van een ongeval en u raakt zelf gewond, is een letselschadeadvocaat de meest bekwame persoon die u kan helpen de nodige stappen te ondernemen tegen de persoon die verantwoordelijk is voor dat ongeval. Vervolgens zal het doel zijn om schadevergoeding te krijgen. Een letselschadeadvocaat is een gespecialiseerde advocaat die goed is uitgerust met de kennis van zowel de relevante wetgeving als rechtspraak. Een ervaren letselschadeadvocaat kan de ernst van het letsel van het slachtoffer laten inschatten door een medisch specialist.

Op grond van het hele dossier kan hij de zaak inschatten. Zo kan hij de nodige stappen ondernemen tegen de partij door wiens nalatigheid het ongeluk is gebeurd. Wanneer iemands nalatigheid of opzet tot het letsel van het slachtoffer heeft geleid, zal de advocaat wellicht kansen zien op juridisch vlak. Wat de reden ook is en wie ook verantwoordelijk is voor het letsel, de advocaat zijn werk is het om zijn best te doen om alle de nodige stappen tegen de verantwoordelijke te ondernemen. Meer info kunt u vinden op http://letselschadeadvocaatblog.nl/.

Een goede letseladvocaat of jurist staat klaar om u te helpen als een ongeval u overkomt. U kunt een slachtoffer zijn of bijvoorbeeld een auto-ongeluk, vrachtwagen-, bus- of bestelongeval. Evenzo kunt u het slachtoffer worden van een ongeluk op de werkplek, bijvoorbeeld vanwege gevaren op de locatie of werkplek. Ongeacht het type ongeval, advocaten op dit vlak kunnen u waarschijnlijk helpen als dat nodig is – ongeacht het soort letselgeval.

Letselschadeadvocaten proberen de rechten van hun cliënten te verdedigen. Ze behandelen zaken op een manier die gunstig is voor hun klant. Cliënten moeten op hun beurt de advocaat helpen door hem alle nodige informatie te verstrekken. De cliënt moet niets verbergen voor de advocaat die verband houdt met de zaak. De advocaat weet doorgaans welke informatie belangrijk is voor de zaak en wat buiten de zaak moet worden gehouden. Ze zullen alles presenteren op zo’n manier dat het zo goed mogelijk in het voordeel van hun cliënt werkt. U kunt dus beter niets voor uw advocaat verbergen, want wat u denkt dat onbelangrijk is, kan wel van belang zijn.

Er bestaan verschillende betaalmethoden/facturatiewijzen. Bijvoorbeeld op uurbasis of tegen een vast bedrag. Met en zonder kantoorkosten. Ook komen er vaak kosten bij om de ​​rechtszaak aan te spannen. Dit soort kosten zullen doorgaans doorberekend worden aan de cliënt. Het zorgvuldig selecteren van een goede jurist is dus van belang voor het slachtoffer dat lijdt vanwege het ongelukkige letsel. Als u of een van uw familieleden in een dergelijke ongelukkige situatie terechtkomt, aarzel dan ook vooral niet om zo snel mogelijk contact op te nemen. Wie weet heeft u er veel voordeel van.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Tijdelijk arbeidscontract

Volgens de arbeidsrecht advocaat Amsterdam heeft een tijdelijk contract een startdatum en een einddatum. Het contract eindigt op de overeengekomen datum zonder ontslagprocedure. We raden u ten zeerste aan om ervoor te zorgen dat u het contract schriftelijk krijgt, hoewel een mondelinge overeenkomst ook geldig is in Nederland. De werkgever is verplicht om u binnen een maand na de start van het contract schriftelijk op de hoogte te brengen van de belangrijkste onderwerpen die onder het contract vallen. Binnen wettelijke grenzen zijn zowel werkgevers als werknemers vrij om te beslissen wat onder het contract valt. 

Proefperiode

Een proeftijd is een gemeenschappelijk onderdeel van een (tijdelijk) contract met de werkgever. De proefperiode geldt voor beide partijen en moet schriftelijk worden overeengekomen. Als de duur van het tijdelijke contract korter is dan twee jaar, is de maximale proefperiode één maand. Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt wanneer een CAO van toepassing is. De wettelijk maximale proefperiode is twee maanden, zonder verlenging. U kunt worden ontslagen tijdens uw proefperiode. Uw werkgever hoeft u geen reden te geven.

Opzegtermijn

Een tijdelijk arbeidscontract eindigt automatisch en van rechtswege op de overeengekomen datum. Dit betekent dat er geen ontslagprocedure is. De situatie verandert als een van de partijen (of beide) het contract vóór de afgesproken datum wil beëindigen. Als de werkgever het contract vóór de afgesproken datum wil beëindigen, moet hij een wettelijke ontslagprocedure volgen. Neem contact op met het UWV Werkbedrijf of een advocaat arbeidsrecht voor meer informatie.

Herhaalde contracten met dezelfde werkgever

Het belangrijkste verschil tussen een tijdelijk en een vast arbeidscontract is dat een vast arbeidscontract geen einddatum heeft. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn voor een voornemen om de duur van het contract te beperken, zoals ‘voor de duur van het project’. De ‘opzegtermijn’ zal ook afwijken bij een vast contract, omdat uw juridische positie anders is. De verschillen m.b.t. het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden hieronder uitgelegd: 

Contract voor onbepaalde tijd

Een vast arbeidscontract kan door een van de partijen worden beëindigd. De wettelijke “opzegtermijn” moet worden gerespecteerd. De regels zijn verschillend voor werkgevers en werknemers. De werknemer heeft het wettelijke recht om het contract zonder een procedure te beëindigen, maar hij moet de wettelijke en overeengekomen periode respecteren, die meestal minimaal een opzegtermijn van een maand is.

De werkgever moet een ontslagvergunning aanvragen. De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het contract op de dag dat de werkgever de ontslagvergunning aanvraagt. Wij adviseren u om contact op te nemen met advocaten in het arbeidsrecht voor meer informatie als u met deze situatie wordt geconfronteerd. Zowel werkgever als werknemer hebben het recht om naar de rechter te stappen en te vragen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.