Tag Archives: akten

Wat is een testament

Een testament is een wilsbeschikking waarin de verdeling van de nalatenschap na overlijden officieel en wettelijk is vastgelegd. Deze wordt opgesteld door een notaris, dus niet door advocaten. Het is ook een document waarin eventuele toekomstige situaties kunnen worden opgenomen. Een voorbeeld is de plaats van eventuele toekomstige kinderen in de erfenis, of de verdeling van de erfenis als een partner na overlijden zal gaan hertrouwen. Het is mogelijk om familieleden te onterven en vooraf vast te leggen wie de erfenis en uitvaart gaat uitvoeren. Een testament is persoonlijk en kan niet samen met de partner worden opgesteld. Als er gezamenlijke wensen zijn dan moet dit in beide bepalingen zijn opgenomen.

Waarom een testament opstellen

Door het opstellen van een testament is het mogelijk om bij leven de wensen uit te spreken. Zonder testament bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Bovendien worden de nabestaanden ontlast, omdat precies beschreven staat wat de bedoeling is. Vaak nemen partners een verblijvingsbeding op in hun testament. Gemeenschappelijke beschikkingen kunnen bij leven niet overgaan op de wettelijke erfgenamen zoals kinderen. Dit zal pas plaatsvinden na overlijden van de langstlevende. Ongehuwde, samenwonende stellen zonder geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst erven volgens de wet niets van elkaar. Dit kan wel via een testament worden geregeld. In een testament kan de bedrijfsopvolgingen worden geregeld en is het mogelijk om een legaat op te nemen. Dit is een wens om geld of specifieke goederen na te laten aan een goed doel, maar ook aan een vriend, collega of buurman.

Rol van de notaris

Een nieuw testament opstellen is altijd werk voor een notaris. Het geschrift is een notarieel document en hierdoor rechtsgeldig. In een persoonlijk gesprek met de notaris zullen de wensen worden geïnventariseerd en geeft de notaris advies over de gevolgen en fiscale gevolgen voor de gekozen erfgenamen. De notaris zal het geheel vertalen naar de juiste juridische bepalingen. Als alles naar wens is genoteerd wordt het document door de aanvrager en de notaris ondertekend. Op dit moment gaat het testament in werking. De notaris schrijft het testament bij in het Centraal Testamentenregister en bewaard een kopie in zijn kluis. Op het moment van overlijden zal het testament in werking. De kosten van een testament opstellen bedragen gemiddeld genomen grofweg ongeveer €500.

Executeur, bewindvoerder of voogd benoemen

Een executeur is een vooraf in het testament benoemd persoon die de uitvaart en/of de erfenis zal regelen. Mits anders vermeld krijgt de executeur hier een vergoeding voor. Een bewindvoerder beheert het geld en goederen uit de erfenis van een minderjarig kind. Hierdoor zal een (ex)partner hier geen invloed op krijgen. Bij het testament opmaken kan een voogd worden aangewezen. Een voogd (hier treft u het formulier om voogdij officieel aan te vragen) zal de zorg voor minderjarige kinderen na overlijden op zich nemen. De term hiervoor is testamentaire voogdij.