Tag Archives: advocatenkantoor utrecht

Onderhandelingsmacht in het arbeidsrecht

Er zijn verschillende manieren om na te denken over de rol en het doel van het arbeidsrecht in onze samenleving. De eerste manier van denken wordt de beschermende filosofie van het arbeidsrecht genoemd, die is dat het belangrijkste doel van het arbeidsrecht is: een tegenkracht zijn in de samenleving om de ongelijkheid van de onderhandelingsmacht tussen werkgevers en werknemers tegen te gaan. Dit gevoel wordt toegeschreven aan het werk van Otto Kahn-Freund die een Duitse jurisprudentiële filosoof was.

De waargenomen machtsongelijkheid komt voort uit het eeuwigdurende patroon dat in de economie wordt waargenomen van de machtsongelijkheid tussen degenen die bereid zijn arbeid te kopen en degenen die deze willen verkopen. Over het algemeen wordt het voor een werkgever veel gemakkelijker geacht om zijn werknemers te vervangen dan voor een werknemer om een ​​nieuwe baan te vinden.

Het is misschien alleen wanneer een werknemer een zeer bekwame en gewilde professional is wanneer de gelijkheid van onderhandelingsmacht ten gunste van de werknemer wordt gezwaaid, maar dit gebeurt alleen in een kleine minderheid van situaties. Het is deze ongelijkheid van onderhandelingsmacht die de context geeft voor wat de beschermende kijk op het doel van het arbeidsrecht wordt genoemd. Arbeidsrecht Theoretici geloven in dit verband in het algemeen dat het land wetten moet vaststellen om een ​​deel van de ‘ hardheid’ te voorkomen die noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de ongelijkheid van de onderhandelingsmacht tussen werkgevers en werknemers.

In sommige landen is er een systeem van ‘collectieve onderhandelingen’, waarbij de staat werknemers toestaat zich te organiseren in vakbonden door de vrijheid van vergadering in de (grond)wet te verankeren. Het is echter slechts een percentage werknemers in de particuliere sector dat daadwerkelijk aan deze cao’s is onderworpen. Bovendien is er bijvoorbeeld in het Amerikaanse systeem nog niet de wijdverbreide erkenning van het concept van het recht op ‘fatsoenlijk werk’, een concept dat is opgehelderd door de Internationale Arbeidsorganisatie dat betekent dat werknemers recht hebben op werk dat een voldoende inkomen genereert in combinatie met voldoende sociale bescherming.

Sinds de jaren zeventig is er een andere beweging in de stromingen van het arbeidsrecht ontstaan ​​die de liberaire benadering van het arbeidsrecht benadrukt. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat de beste sociale resultaten worden bereikt door te vertrouwen op particuliere besluitvorming en de werking van marktkrachten van vraag en aanbod. Soms hebben regeringen een beleid ingevoerd dat gebaseerd is op deze politieke filosofie met het excuus dat de levensstandaard van de relevante werknemers ‘onbetaalbaar’ is geworden.

Wat ook de mening van de politieke filosofie van het arbeidsrecht is, de onderhandelingsrelatie die zich voordoet met betrekking tot de arbeidsmarkt vereist dat er een schriftelijk contract wordt opgesteld waarin de rechten en plichten van de partijen worden uiteengezet: een arbeidsovereenkomst