Kies de beste letseljurist bij schadeclaim na ongeval

Onder letselschade verstaan we iedere vorm van lichamelijke en geestelijke schade opgelopen ten gevolge van een ongeval, veroorzaakt door een derde. Het kan hierbij gaan om zowel een verkeersongeval als een sportongeval, een arbeidsongeval en een ongeval tijdens bijvoorbeeld het uitvoeren van een klus en dergelijke meer https://letselschade-advocaat-dordrecht.nl. Ook medische fouten en bepaalde zaken van mishandeling kunnen hieronder gerekend worden. Bent u hier het slachtoffer van geworden dan hebt u zeker en vast rechten zoals bijvoorbeeld het recht op een letselschadevergoeding. Een letselschade advocaat kan u helpen de juiste procedure hiervoor in gang te zetten en kan ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

De specifieke taken van letselschade advocaten

Uw letselschade advocaat zal er zoals eerder reeds gezegd over waken dat uw rechten gewaarborgd worden, dat u krijgt waar u recht op hebt en dat de hele procedure op een correcte manier verloopt. Hoewel voor u de zaak misschien helder en onbetwistbaar is, zult u er rekening mee dienen te houden dat de tegenpartij er alles aan zal doen om niet verantwoordelijk gesteld te worden en daardoor niet te hoeven opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met de opgelopen schade.

Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding zal in eerste instantie een derde aansprakelijk moeten worden gesteld voor het ongeval. Er zal duidelijk moeten kunnen aangetoond worden dat als die derde iets wel of niet had gedaan, het ongeval niet zou gebeurd zijn. Hierop aansluitend zal moeten komen vast te staan dat de opgelopen schade het onmiddellijke gevolg is van het ongeval en dat geen andere factoren hieraan ten gronde kunnen liggen. Dit zal dan alvast de eerste stap in het hele proces zijn. Uw advocaat zal de tegenpartij hiervan ook in kennis stellen.

Zorg dat u alleen de beste letselschade advocaat in de arm neemt. Deze zal u vervolgens bijstaan in het vaststellen van de schadeposten en het berekenen van de schadevergoeding die daarmee gepaard gaat. Schadeposten kunnen bijvoorbeeld medische kosten, kosten voor hospitalisatie, kosten voor hulp in het huishouden, kosten voor hulp bij de opvang van de kinderen en dergelijke meer zijn. In principe kunnen alle kosten die u moet maken ten gevolge van het ongeval in rekening worden gebracht. Indien de tegenpartij niet akkoord gaat, zal uw jurist onderhandelen met de tegenpartij en zijn verzekering en indien nodig de zaak laten beslechten door een rechter.

Laat uw zaak over aan een deskundige jurist

In principe zou het perfect mogelijk moeten zijn om tot een onderlinge regeling te komen met de aansprakelijke derde. Echter, de praktijk wijst uit dat dit slechts in een heel beperkt aantal gevallen ook effectief werkt. Soms zal er helemaal geen akkoord gevonden worden en in een aantal gevallen zult u als slachtoffer vervolgens beseffen dat u eigenlijk te weinig compensatie hebt gekregen door de zaken te licht in te schatten. U laten bijstaan door een jurist zorgt ervoor dat uw volledige dossier perfect opgevolgd wordt, dat alle stappen genomen werden en dat alles volgens de regels van de kunst verloopt. U bent namelijk al slachtoffer van het ongeval, u hoeft er ook nog niet eens een financieel verlies bovenop te krijgen.